Aurukatla kemikaal

Korrosioonitõrjevahend madal- ja kesksurve aurukateldele


Takistab korrosiooni ja setete moodustumist madal- ja kesksurve aurukateldes.

EELISED

* Takistab tõhusalt aurukateldes toimuvat korrosiooni.

* Moodustab juba madalatel temperatuuridel soojusvahetuspindadele korrosiooni eest kaitsva magnetiidikihi.

* Takistab setete moodustumist soojusvahetuspindadele.

* Lahustab vähehaaval olemasolevaid setteid. Lahustumiskiirus sõltub katlasse lisatava kemikaali kogusest.

* Sisaldab lenduvat orgaanilist hapnikusidujat, mis toimib tõhusalt isegi madalatel temperatuuridel.

* Neutraliseerib süsinikdioksiidi ja annab hea kaitse ka kondensaaditorustikule.

* Muudab toitevee, katlavee ja kondensaadi aluseliseks.

* Sisaldab polümeere, mis seovad tõhusalt vee jääkkaredust, rauda, silikaate ja orgaanilisi ühendeid. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.

* Hoiab läbipesuvajaduse minimaalsena.

 

Korrosioonitõrjevahend toiduainetööstuse madal- ja kesksurve aurukateldele


Takistab korrosiooni ja setete moodustumist toiduainetööstuse madal- ja kesksurve aurukateldes. Kemikaali lisamisel tuleb järgida tarnijapoolseid doseerimisjuhiseid. Kemikaal ei sobi kasutamiseks piimatööstuses.

EELISED

* Takistab tõhusalt aurukateldes toimuvat korrosiooni.

* Takistab katlavees ja kondensaadis sisalduvate saasteainete sadestumist ja ladestumist soojusvahetuspindadele.

* Hoiab saasteained, näiteks silikaadid ning kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, lahustunud kujul. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.

* Sisaldab auru hulka lenduvaid koostisaineid, mis kaitsevad kogu kondensaadisüsteemi korrosiooni eest.

* Kõik AKVA EL-i koostisained vastavad FDA klassifikatsiooni nõuetele.

* NSF sertifikaat / kategooria G6/147612

 

 

Korrosioonitõrjevahend toiduaine- ja piimatööstuse madal- ja kesksurve aurukateldele


Takistab korrosiooni ja setete moodustumist toiduaine- ja piimatööstuse madal- ja kesksurve aurukateldes.

EELISED

* Seob tõhusalt hapnikku.

* Toimib redutseerijana soodustades tiheda magnetiidikihi moodustumist.

* Sisaldab polümeere, mis seovad nt vee jääkkaredust, rauda, silikaati ja orgaanilisi ühendeid.

* Hoiab saasteained, näiteks silikaadid ning kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, lahustunud kujul. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.

* Termiliselt väga vastupidav

* Kõik koostisained vastavad FDA klassifikatsioonile.

*  NSF sertifikaat / kategooria 147613

 

TOP