Nõustamis- ja konsultatsiooniteenused

  • “Võtmed kätte” lahenduste pakkumine

  • Soojustehniline nõustamine

  • Energia tagastuse ja jääksoojuse kasutamise lahenduste väljatöötamine

  • Tasuvusarvutused

  • Seadmete valik.