Aurukatla kemikaal

Korrosioonitõrjevahend madal- ja kesksurve aurukateldele. Takistab korrosiooni ja setete moodustumist madal- ja kesksurve aurukateldes.

Kemiaal AKVA 822 Korrosioonitõrjevahend madal- ja kesksurve aurukateldele

Kemikaal AKVA EL Korrosioonitõrjevahend toiduainetööstuse madal- ja kesksurve aurukateldele

AKVA EOX korrosioonitõrjevahend toiduaine ja piimatööstuse madal- ja kesksurve aurukateldele

LAOS PIDEVALT KEMIKAAL AKVA 822 JA AKVA EL

Teostame aurukatlamajades veeanalüüse ning hoiame veereziimi parameetrid kontrolli all.

 

Kirjeldus

Korrosioonitõrjevahend madal- ja kesksurve aurukateldele AKVA 822:

Takistab korrosiooni ja setete moodustumist madal- ja kesksurve aurukateldes.

 • Takistab tõhusalt aurukateldes toimuvat korrosiooni.

 • Moodustab juba madalatel temperatuuridel soojusvahetuspindadele korrosiooni eest kaitsva magnetiidikihi.

 • Takistab setete moodustumist soojusvahetuspindadele.

 • Lahustab vähehaaval olemasolevaid setteid. Lahustumiskiirus sõltub katlasse lisatava kemikaali kogusest.

 • Sisaldab lenduvat orgaanilist hapnikusidujat, mis toimib tõhusalt isegi madalatel temperatuuridel.

 • Neutraliseerib süsinikdioksiidi ja annab hea kaitse ka kondensaaditorustikule.

 • Muudab toitevee, katlavee ja kondensaadi aluseliseks.

 • Sisaldab polümeere, mis seovad tõhusalt vee jääkkaredust, rauda, silikaate ja orgaanilisi ühendeid. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.

 • Hoiab läbipesuvajaduse minimaalsena.

 • Laos toode.

Korrosioonitõrjevahend toiduainetööstuse madal- ja kesksurve aurukateldele: AKVA EL

Takistab korrosiooni ja setete moodustumist toiduainetööstuse madal- ja kesksurve aurukateldes. Kemikaali lisamisel tuleb järgida tarnijapoolseid doseerimisjuhiseid. Kemikaal ei sobi kasutamiseks piimatööstuses.

 • Takistab tõhusalt aurukateldes toimuvat korrosiooni.

 • Hoiab saasteained, näiteks silikaadid ning kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, lahustunud kujul. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.

 • Sisaldab auru hulka lenduvaid koostisaineid, mis kaitsevad kogu kondensaadisüsteemi korrosiooni eest.

 • Kõik AKVA EL-i koostisained vastavad FDA klassifikatsiooni nõuetele.

 • NSF sertifikaat / kategooria G6/147612

 • Laos toode

Korrosioonitõrjevahend toiduaine- ja piimatööstuse madal- ja kesksurve aurukateldele: AKVA EOX

Takistab korrosiooni ja setete moodustumist toiduaine- ja piimatööstuse madal- ja kesksurve aurukateldes.

 • Seob tõhusalt hapnikku.

 • Toimib redutseerijana soodustades tiheda magnetiidikihi moodustumist.

 • Sisaldab polümeere, mis seovad nt vee jääkkaredust, rauda, silikaati ja orgaanilisi ühendeid.

 • Hoiab saasteained, näiteks silikaadid ning kaltsiumi- ja magneesiumisoolad, lahustunud kujul. Saasteained saab eemaldada läbipesu abil.

 • Termiliselt väga vastupidav

 • Kõik koostisained vastavad FDA klassifikatsioonile.

 • NSF sertifikaat / kategooria 147613

Title

Go to Top