ECL 110 kasutatakse väiksemates ja lihtsamates 1-kontuurilistes küttesüsteemides nii põrandakütte kui radiaatorkütte juhtimiseks või soojavee temperatuuri juhtimiseks. Regulaator on varustatud digitaalse tablooga ja menüü on eestikeelne. Regulaator on ette nähtud küttesüsteemi automaatseks reguleerimiseks. Selle süsteemi eelisteks on kütte reguleerimise kindlus ja energiaallikate optimaalne kasutamine. Hooajalised ja välisõhu temperatuuri muutused on juhtivad reguleersüsteemiga.

Tehniline spetsifikatsioon

 

ECL 210 kasutatakse 2-kontuurilistes väikestes ja keskmise suurusega soojussõlmedes ja küttesüsteemides. Regulaator on varustatud digitaalse tablooga ja menüü on eestikeelne. Regulaator on ette nähtud küttesüsteemi automaatseks reguleerimiseks. Juhtida on võimalik 2 küttekontuuri või küte + soevesi.

Tehniline spetsifikatsioon

 

ECL 310 kasutatakse suurtes 3-kontuurilistes soojussõlmedes ja küttesüsteemides. Regulaator on varustatud digitaalse tablooga ja menüü on eestikeelne. Regulaator on ette nähtud küttesüsteemi automaatseks reguleerimiseks. Juhtida on võimalik 2 või 3 küttekontuuri või 2 küttekontuuri + soevesi.   Interneti ühendusel veebipõhise seadistusvõimalus ja alarmide saatmine. Ajameid on võimalik ühendada toite pingega 24V või 230V ning juhtida 3 punkti,  0-10V või 4…20mA. Temperatuuri andurid PT1000 on võimalik paigaldada peale- ja tagasijooksule ning lisada rõhuandurid 0-10V. Danfossi soojakulumõõtja on võimalik ühendada kontrolleriga.

Tehniline spetsifikatsioon