Veepehmendusseadmed

Kui vee karedus ja rauasisaldus vastavad joogiveele ettenähtud standarditele, on soovitav joomiseks kasutatava vee kraan tuua välja enne pehmendit. Kui aga eelistate juua pehmet vett, ei ole see keelatud. Inimorganismile vajalike mineraalide põhikogus sisaldub toidus.

Kirjeldus

Vee pehmendamisest üldiselt

Vihmavesi on pehme vesi. Voolates läbi kivimikihtide lahustab vihmavesi kivimitest metallide sooli, mis muudavad põhjavee karedaks.

Metallide sooladel on omadus kõrge temperatuuri mõjul veest välja sadenedes muutuda tagasi “kiviks”. Katlakiviks nimetatav sade suurendab tunduvalt energia kulu küttesüsteemides ning veesoojendusseadmetes ja võib põhjustada kütteelementide läbipõlemist. Katlakivi tekib kõigis seadmetes, mille küttekehad kasutavad karedat vett.

Pehme vesi pikendab küttesüsteemide ja soojaveeboilerite eluiga ning suurendab nende efektiivsust. Uuringud on näitanud, et 1,6 mm katlakivi küttesüsteemide sisepindadel p?hjustab 12% soojakadu. Pehme vesi “lahustab” aja jooksul ka varem tekkinud katlakivi. Pehme vesi säästab puhastusvahendeid, pesupulbrit ja seepi kuni 50%. Pehme veega pestud pesu on kohev ning valge pesu t?eliselt valge. Pehme vesi muudab vanniskäimise nauditavaks luksuseks. Juuksed on alati läikivad ja kohevad ning nahk on siidine. Eriti tänulik pehmele veele on probleemne v?i kuivapoolne nahk. Vee pehmendamisel on võimalik vabaneda ka tülikast rauast. Protsessi on kirjeldatud seadme tööpõhimõtet käsitlevas lõigus.

Pehme vee kasutamine

Kui vee karedus ja rauasisaldus vastavad joogiveele ettenähtud standarditele, on soovitav joomiseks kasutatava vee kraan tuua välja enne pehmendit. Kui aga eelistate juua pehmet vett, ei ole see keelatud. Inimorganismile vajalike mineraalide p?hikogus sisaldub toidus. Näiteks, piim sisaldab kaltsiumi kümme korda rohkem kui kare vesi. Täiskasvanud inimese päevane naatriumikogus toidus v?ib olla 3500 – 5500 mg. 2 liitrit pehmet vett sisaldab 310 mg naatriumi (2 klaasi piima sisaldab 325 mg naatriumi ning kaks leivaviilu 375 mg). Pehme vee joomist tuleks piirata nendel inimestel, kellele arst on määranud naatriumivaba dieedi. Pehmet vett ei tohiks kasutada imikute piimasegude valmistamiseks, kuna piimasegud ise sisaldavad imikutele ettenähtud koguse naatriumi.

Pehme vee kasutamine aitab nii mõnigi kord probleemset ja kuiva nahka. Pehme vee kasutamisel võib esialgu tekkida probleem, et kogu pesuainet on nahalt raske maha loputada. Tuleb aga vähendada kasutatava pesuaine kogust ning nahk ei jää libedaks.

Veepehmendusseade koosneb filtermaterjaliga täidetud anumast, filtri tööd juhtivast täisautomaatsest kontrollerist ja soolalahuse mahutist. Filtermaterjaliks on kationiit-ioonvahetusmaterjal, mis on toodetud spetsiaalselt joogivee filtreerimiseks. Filteranuma lõpliku suuruse ja filtermaterjali hulga määrab toorvee analüüs ja tarbimise iseloom.

Kitsastes ruumitingimustes on võimalik paigaldada kompaktne kabinettüüpi filterseade.Kui vee karedus ja rauasisaldus vastavad joogiveele ettenähtud standarditele, on soovitav joomiseks kasutatava vee kraan tuua välja enne pehmendit. Kui aga eelistate juua pehmet vett, ei ole see keelatud. Inimorganismile vajalike mineraalide p?hikogus sisaldub toidus. Näiteks, piim sisaldab kaltsiumi kümme korda rohkem kui kare vesi. Täiskasvanud inimese päevane naatriumikogus toidus v?ib olla 3500 – 5500 mg. 2 liitrit pehmet vett sisaldab 310 mg naatriumi (2 klaasi piima sisaldab 325 mg naatriumi ning kaks leivaviilu 375 mg). Pehme vee joomist tuleks piirata nendel inimestel, kellele arst on määranud naatriumivaba dieedi. Pehmet vett ei tohiks kasutada imikute piimasegude valmistamiseks, kuna piimasegud ise sisaldavad imikutele ettenähtud koguse naatriumi.

Pehme vee kasutamine aitab nii mõnigi kord probleemset ja kuiva nahka. Pehme vee kasutamisel võib esialgu tekkida probleem, et kogu pesuainet on nahalt raske maha loputada. Tuleb aga vähendada kasutatava pesuaine kogust ning nahk ei jää libedaks.

Veepehmendusseade koosneb filtermaterjaliga täidetud anumast, filtri tööd juhtivast täisautomaatsest kontrollerist ja soolalahuse mahutist. Filtermaterjaliks on kationiit-ioonvahetusmaterjal, mis on toodetud spetsiaalselt joogivee filtreerimiseks. Filteranuma lõpliku suuruse ja filtermaterjali hulga määrab toorvee analüüs ja tarbimise iseloom.

Kitsastes ruumitingimustes on võimalik paigaldada kompaktne kabinettüüpi filterseade.

Tööpõhimõte

Vees lahustunud metallide soolad asendatakse karedust mittetekitavate sooladega. Sama protsessi käigus eemaldatakse veest ka lahustunud raud. Seadmed töötavad täisautomaatselt. Kasutaja ainus töö on jälgida, et soolalahuse paagis oleks piisav soola tagavara.

Kliendil on võimalk valida kaks erinevat seadme automatiseerituse tastet. Täisautomaatne puhastusseade sooritab läbipesutsükleid vastavalt kliendi veetarbimisele. Poolautomaatne seade sooritab läbipesutsükleid vastavalt ette programmeeritud nädalapäevadel, olenemata veetarbimisest (kaks väikest piti peadest).

Seadmetes kasutatakse kationiit-tüüpi ioonvahetusmaterjali. Konkreetne materjali mark valitaske vastavalt veeanalüüsile. Materjalid on setrifitseeritud Tervisekaitse Inspektsioonis ning omavad joogi – ja tarbevee pehmendamiseks luba.

Veepehmendusseadmed väiketarbijatele

Väiketarbijatele, kelle veevajadus on 0.5 – 2 m³/h, sobivad vee pehmendamiseks nii seria PAV, PAT kui ka PAC seeria seadmed. Nimetatud seeriate erinevus seisneb juhtkontrolleri erinevuses ja filtermaterjali ning veepehmendussoola mahutite kopmaktsuses.

Seeria PAV seadmed arvetastavad tarbitud vee kogust ning vastavalt sellele kalkuleerivad järgmise päeva potentsiaalse ressursivajaduse. Veemõõtjaga seade on eriti efektiivne, kui vee tarbimine on ebaühtlane. Näiteks, kui perekond reisib palju või on tihti kodust eemal, siis puhastussüsteem ei kuluta regulaarselt veepehmenudssoola ega läbipesuvett.

Tehnilised andmed

Mark Tootlikkus Ühendused Mõõdud Regenereerimine Elekter
Pidev, m3/h Sisenev/ Laius, m/ Soola kulu, kg
Max, l/min Väljuv/ Kõrgus, m/ vee kulu, l
Kanalisatsioon Sügavus, m
PA07 0,7 3/4″; 3/4″ 0,7/ 1,2/ 0,5 1,4 12V-220V
23 1/2″ 217
PA10 1 3/4″; 3/4″ 0,75/1,4/0,5 2,4 12V-220V
40 1/2″ 283
PA16 1,6 3/4″ 3/4″ 0,75/1,6/0,5 3,4 12V-220V
56 1/2″ 285
PA23 2.0 1″; 1″ 0,85/1,5/0,5 5,0 12V-220V
67 1/2″ 315
PA27 2,7 1″; 1″ 0,85/1,7/0,5 7,0 12V-220V
75 1/2″ 352
PA36 3,9 1″; 1″ 0,85/1,9/0,5 10,0 12V-220V
75 1/2″ 414

Seeria PAT seade arvestab läbipesuaega eelnevalt sisestatud programmi alusel. Sisestatud programmi juhib kell. PAT tüüpi seadmed sobivad kohtadesse, kus veetarbimine on täpselt prognoositav. Tehniliste andmete poolest on seeria PAT ja PAV seadmed sarnased.

Seeria PA-Kabinett seade erineb teistest ehituse poolest. Seadme filtermaterjalimahuti ja veepehmendussoolapaak on integreeritud ühtsesse mahutisse. Sellega võimaldatakse filterseadet paigaldada ka kitsastesse ruumioludesse. Põhimõtteliselt on võimalik komplekteerida kabinettseadet nii veetarbimist arvestava kontrolleriga kui ka kellaga juhitava kontrolleriga.

Tehnilised andmed

Mark Tootlikkus Ühendused Mõõdud Regenereerimine Elekter
Pidev, m3/h Sisenev/ Laius, m/ Soola kulu, kg
Max, l/min Väljuv/ Kõrgus, m/ vee kulu, l
Kanalisatsioon Sügavus, m
PAC01 0,16 3/4″; 3/4″ 0,3/ 0,5/ 0,5 0,2 12V-220V
5 1/2″ 41
PAC07 0,56 3/4″; 3/4″ 0,3/0,85/0,5 1,3 12V-220V
918 1/2″ 100
PAC10 1,0 3/4″ 3/4″ 0,35/1,25/0,6 2,5 12V-220V
33 1/2″ 217
Veepehmendusseadmed suurtarbijatele

Suurtarbijate ja väiketarbijate käsitlemise erinevus seisneb peamiselt selles, et lõppkvaliteet ja selle kontrollitavus ja/või spetsiifiline veetarbimise iseloom on väga olulised.

Suurema tarbimisega üksustele, kelle vee vajadus on alates 5 m³/h, sobivad pehmendamiseks nii seeria PDA, PDAP,MG, MGD kui ka MGP seeria seadmed.

Seeria PDA seadmed on dubleeritud filtermaterjalimahutitega. Topelt filtermaterjali mahutitega süsteem on võimeline tootma pidevalt pehmendatud vett. Korraga töötab üks pehmendusmoodul. Ressursi lõppedes lülitub tööle teine moodul. Teise mooduli tööle asumisel alustab esimene regenereerimist.

Tööprotsessi juhib automaatne veetarbimist arvestav kontroller.

Dubleeritud seadmete valikul on oluline kalkuleeride lisaks hetkelisele vee vajadusele ka päevane tarve. Filrile antav regenereerimise aeg peab olema pikem kui töötav filter ressurssi kulutab.

Tehnilised andmed

Mark Tootlikkus Ühendused Mõõdud Regenereerimine Elekter
Pidev, m3/h Sisenev/ Laius, m/ Soola kulu, kg
Max, l/min Väljuv/ Kõrgus, m/ vee kulu, l
Kanalisatsioon Sügavus, m
PA07 0,7 3/4″; 3/4″ 0,7/ 1,2/ 0,5 1,4 12V-220V
23 1/2″ 217
PA10 1 3/4″; 3/4″ 0,75/1,4/0,5 2,4 12V-220V
40 1/2″ 283
PA16 1,6 3/4″ 3/4″ 0,75/1,6/0,5 3,4 12V-220V
56 1/2″ 285
PA23 2.0 1″; 1″ 0,85/1,5/0,5 5,0 12V-220V
67 1/2″ 315
PA27 2,7 1″; 1″ 0,85/1,7/0,5 7,0 12V-220V
75 1/2″ 352
PA36 3,9 1″; 1″ 0,85/1,9/0,5 10,0 12V-220V
75 1/2″ 414

Seeria PDAP seadmed on sarnaselt PDA seeriale dubleeritud filtermaterjalimahutitega. Topelt filtermaterjali mahutitega süsteem on võimeline tootma pidevalt pehmendatud vett. Erinevus seisneb selles, et mõlemad filtermoodulid töötavad korraga ja paralleelselt. Paralleelne töötsükkel võimaldab võrreldes seeriaga PDA pidevat tootlikkust kahekordistada. Vahetult enne ressursi lõppemist alustab regenereerimist esimene filtermoodul. Pehmendamist jätkab teine filtermoodul. Esimene alustab koheselt tööd peale ressursi taastamist. Seejärel alustab regenereerimist teine filtermoodul.

Tööprotsessi juhib automaatne veetarbimist arvestav kontroller.

Tehnilised andmed

Mark Tootlikkus Ühendused Mõõdud Regenereerimine Elekter
Pidev, m3/h Sisenev/ Laius, m/ Soola kulu, kg
Max, l/min Väljuv/ Kõrgus, m/ vee kulu, l
Kanalisatsioon Sügavus, m
PAC01 0,16 3/4″; 3/4″ 0,3/ 0,5/ 0,5 0,2 12V-220V
5 1/2″ 41
PAC07 0,56 3/4″; 3/4″ 0,3/0,85/0,5 1,3 12V-220V
918 1/2″ 100
PAC10 1,0 3/4″ 3/4″ 0,35/1,25/0,6 2,5 12V-220V
33 1/2″ 217

Seeria MG seadmed sobivad objektidele, kus veevajadus on 5 – 49 m³/h. Veepehmendusseade koosneb ühest filtermaterjalimahutist, suurt tootlikkust võimaldavast juhtkontrollerist ning soolareservuaarist.

Tööprotsessi juhib automaatne veetarbimist arvestav kontroller.

Title

Go to Top