Puuteekraaniga aurukateldele koos täisautomaatse lahendusega. Pinna- ja põhjaläbipuhked, sujuv nivoo hoidmine katlas, põleti juhtimine, GPRS võrgus jälgida tööprotsesse ja avarii teated.
Veekatelde digitaalne juhimine kaskaadis, segusõlmede juhtimine välisõhu ja pealejooksu anduriga, boileri laadimine.
Veekatelde analoog juhtimised